Bytové a domovní elektroinstalace

  • kompletní revize bytových a domovních instalací, revize bytových jednotek, rodinných o nájemných domů,
  • revize přímotopů, akumulačních kamen, podlahového elektrického vytápění i moderních elektrokotlů
  • revize elektroměrných rozváděčů podle podmínek, stanovených dodavatelem a distributorem

 

Průmyslové elektroinstalace

  • kompletní revize výrobních prostor (bez nebezpečí výbuchů) a administrativy
  • revize ručního nářadí a el. spotřebičů

 

Jímací soustavy (hromosvody)

  • Provádíme revize hřebenových i mřížových hromosvodů
  • Změříme zemní odpory, přechodové odpory, zkontrolujeme i stav pospojení, případně se postaráme o nápravu a uvedení do odpovídajícího technického stavu

 

Kontroly a revize nouzového osvětlení

  • Provádíme pravidelnou kontrolou nouzového osvětlení vč. vyhotovení potřebných dokladů