Na veškeré instalace ať už provedené námi nebo jiným dodavatelem jsme schopni zajistit pravidelnou údržbu, odstraňování vad, nalezených při revizích, vyhledávání poruch na vedení, rekonstrukce elektroměrných rozváděčů v souladu s platnými požadavky distributorů.